Certifikát Dôveryhodná firma
Nový vzorkovník fasád
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Stavebné detaily

Stavebné detaily znázorňujúce správne riešenia najproblematickejších častí stavebných konštrukcií. Aplikácia umožňuje voľbu konkrétnych materiálov. Zvolený detail je možné vytlačiť alebo uložiť vo formáte DFX vhodnom pre import do software pre projektantov.

Cemix FLOOR systém

Detaily roznášacích a ukončovacích vrstiev rôznych druhov podlahových konštrukcií s použitím cementových aj anhydritových poterov a širokej škály samonivelizačných stierok.

Cemix CERAMIC systém

Detaily riešenia povrchových vrstiev balkónov a terás so zakončením s keramickým obkladom.

Cemix FASHION

Detaily problematických častí stavieb súvisiacich s kontaktnými zatepľovacími systémami.

Cemix SAN systém

Detaily opatrení proti poškodeniu zvislých konštrukcií vplyvom rôznych spôsobov nežiaduceho prenikania vlhkosti.

Hydroizolácia spodnej stavby

Detaily izolácie proti vlhkosti v oblasti základových a pivničných konštrukcií stavieb.