Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
ZPZ - Združenie pre zatepľovanie budov
Nový vzorkovník fasád
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

06 / 07 / 2017

Omietka ako ochranný štít budovy

Trh s omietkami je pomerne rozsiahly. Vyznať sa vo všetkých produktoch je takmer nemožné. Avšak aj tu platia určité pravidlá, ktoré uľahčujú výber tej najvhodnejšej. Práve o nich sme sa porozprávali s Miroslavom Harasztim, konateľom spoločnosti Cemix, s. r. o.

V súčasnosti je dostupný pomerne rozsiahly sortiment omietok. Aké základné pravidlá platia pri ich výbere?

Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavieb. V závislosti od ich hrúbky, zloženia a skladby jednotlivých vrstiev plnia fyzikálnu a estetickú úlohu, zabezpečujú trvanlivosť muriva a chránia stavbu pred nepriaznivými vplyvmi. Stavba vždy pôsobí po aplikácii omietok dojmom upravenosti a dokončenosti. Omietky môžeme rozdeliť z viacerých pohľadov, napr. podľa funkcie, spojiva, použitia, pevnosti, štruktúry či ďalších špecifických vlastností. Podľa typu spojiva sú omietky cementové, vápenno- cementové, vápenné, sadrové, vápenno- sadrové, akrylátové, silikátové, silikón-silikátové, silikónové, ostatné. Podľa funkcie je to prednástrek, jadrová omietka, štuková omietka, štrukturálna omietka, jednovrstvová omietka, stierka. Pre správny výber omietky je potrebné zohľadniť, akú funkciu má daná omietka plniť a v akom prostredí ju budeme aplikovať.

V praxi sú najčastejšie používanými omietkami vápenno-cementové omietky. Prečo sa tešia takej obľube a v čom sú odlišné napr. od sadrových omietok?

Pravdepodobne je to podmienené z veľkej časti historicky. Na našom území sa aj v minulosti spracovávali predovšetkým vápenno-cementové omietky. Majstri na stavbách sú naučení zabudovávať tento druh omietok a ľuďom sa povrchová úprava stien, ktoré majú určitú pravidelnú štruktúru rozloženia zŕn, páči a sú s ňou spokojní. V neposlednom rade je to aj otázka financií. Spracovanie a zabudovanie sadrových omietok je približne o 1/3 drahšie ako u vápenno-cementových omietok. Ako samotné pomenovanie v názve omietok hovorí, rozlišujeme omietky podľa ich zloženia. Vápennocementové omietky sa skladajú z minerálneho plniva, cementu, vápenného hydrátu a prísad zlepšujúcich spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky. Zmes je možné dodať aj s fungicídnymi prísadami. Sadrové omietky majú svoje zloženie: minerálne plnivo, sadra, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.

Ako veľmi ovplyvní výber určitého typu omietky výsledný vzhľad exteriéru či interiéru budovy?

Dôležité je vedieť, ako má finálna úprava stien opticky vyzerať. Je potrebné vedieť či má byť stena hladká, so štruktúrou na povrchu a aký farebný odtieň si zákazník vybral. Následne sa dá zvoliť druh omietky podľa spojiva, či už sadrová omietka, vapennocementová, minerálna, alebo pastózna. Po zodpovedaní týchto otázok vieme pre zákazníka pripraviť vzorku a pokiaľ je s ňou spokojný môže si cez spracovateľa objednať presný druh omietky, ktorý si zvolil.

Čo sa týka aplikácie, je vhodnejšie otĺcť starú omietku až na podklad a naniesť úplne novú omietkovú vrstvu alebo možno nanášať novú omietku aj na starú?

V tomto prípade je rozhodujúce, aké vlastnosti vykazuje stará omietka. Pokiaľ je súdržná, neoddeľuje sa od podkladu, neopadáva a je celkovo v dobrom stave, je možné ju použiť ako jadrovú. Použitím penetračného náteru sa jej povrch spevní a môže sa naniesť nová vrchná vrstva, ktorá bude mať požadovanú štruktúru podľa želania zákazníka.

Za ostatných 25 rokov prešiel obnovou pomerne veľký počet bytových domov. Najpoužívanejším spôsbom obnovy je zateplenie obvodového plášťa kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS. Aké omietky sú vhodné na tento systém?

Pri tepelnoizolačných systémoch odporúčame používať ušľachtilé pastovité omietky, ktoré plnia funkciu povrchovej ochrany tepelnoizolačného systému, ako aj estetickú funkciu. Je možné prefarbiť ich podľa priania investora do viac ako 400 odtieňov, ktoré sú vyobrazené vo vzorkovníku farieb Cemix. Delia sa podľa použitého spojiva a ním môže byť akrylát, silikón, silikát alebo takzvané samočistiace pastovité omietky, v prípade firmy Cemix ide o omietku Nanocem.

Prečo je dôležité, aby sa používali certifikované systémy s navzájom kompatibilnými materiálmi?

Certifikované systémové riešenia obsahujú produkty na rovnakej báze a sú preskúšané v skúšobných ústavoch, ktoré na ich funkciu vydávajú certifikáty. Sú to ucelené riešenia daných potrieb na stavbách, ako sú sanácie, zateplenie, omietky, potery, riešenia kúpeľní, balkónov a iné.

Problémom nielen historických budov je vlhkosť a zasolenie muriva. Na akom princípe sú založené sanačné omietky, ktoré odvlhčujú murivo a zachytávajú soľ?

Najčastejšou príčinou narušenia muriva vlhkosťou je nefunkčná alebo chýbajúca hydroizolácia a nedostatočný odvod zrážkovej a vzlínajúcej vody od budovy. Voda s objemom rozpustených agresívnych solí preniká nedostatočnou izoláciou do muriva, kde v dôsledku účinku kapilárnych síl vzlína smerom nahor k povrchu muriva a do omietok, kde sa následne odparuje. Rozpustené soli sa v štruktúre omietky kryštalizujú, zapĺňajú jej póry a na jej povrchu vytvárajú soľné výkvety. Kryštalické tlaky s účinkom mrazu vlhké murivo a omietku narušujú a časom dochádza k jej deštrukcii. Pri dlhodobom pôsobení vlhkosti solí na murivo môže dochádzať až k statickým poruchám objektu. Sanačný omietkový systém musí byť vždy súčasťou komplexného riešenia vlhkostnej sanácie stavby. Sám osebe príčiny vlhnutia a zasoľovania muriva nerieši a dôsledky takéhoto namáhania odstraňuje iba dočasne. Pokiaľ sa aspoň čiastočne neodstráni primárna príčina, ktorá spôsobuje deštrukciu omietok a muriva, objavia sa rovnaké poruchy v priebehu krátkeho času znova. Proces odparovania vody a kryštalizácie solí pokračuje až po dosiahnutie ustálenej vlhkosti muriva. Sanačný omietkový systém napomáha rýchlejšiemu odparu vody a umožňuje ukladanie solí do omietok, ktorých štruktúra je na tento účel prispôsobená. My ponúkame niekoľko sanačných systémov, ktorých použitie odporúča špecialista na sanácie po obhliadke a prieskume danej stavby. Na základe zistení sa vyberie riešenie vhodné pre danú budovu: sanačný omietkový systém WTA, sanačný omietkový systém odvlhčovací Supersan, sanačný omietkový systém jednovrstvový alebo tepelnoizolačný.

Pri obnove historických budov platia rozličné obmedzenia. Sú kladené v tomto ohľade požiadavky len na vlastnosti a zloženie použitej omietky?

Vo väčšine prípadov podliehajú tieto budovy kontrole pamiatkarov. Oni dávajú stanovisko k navrhovaným materiálom na obnovu. V minulosti sa ako hlavné spojivo používalo predovšetkým vápno. Na tieto účely ponúkame výrobky patriace do kategórie omietok pre historické budovy, ktoré sú súčasťou systému pod názvom Pamiatkarsky program.

Dosahuje sa požadovaný historický výsledný vzhľad omietky tradičnými spôsobmi aplikácie alebo je daný zložením omietky?

Som presvedčený, že oba druhy majú vplyv na výsledný historický vzhľad omietky, ale najčastejšie sa pri aplikácií historických omietok používajú aj pracovné aplikačné postupy, ktoré sa používali v minulosti a sú preverené rokmi.

Ako ste uviedli, v minulosti sa vo veľkej miere využívalo na omietanie stien vápno. Pri akých aplikáciách nachádzajú vápenné omietky uplatnenie v súčasnosti?

Pokiaľ ide o nás, vápenné omietky používame najčastejšie v Pamiatkarskom programe. Vo väčšine prípadov vyžadujú pracovníci pamiatkových ústavov pri obnove a zachovávaní stavebných pamiatok tradičné stavebné materiály použité pri výstavbe pamiatkovo chránených budov. Ide prevažne o materiály s vápenným spojivom bez cementových zložiek. V týchto výrobkoch sa nenachádza cement, ale spojivom je vzácny puzolán.

Medzi tradičné omietky patrí aj hlinená omietka. Iste, má určité obmedzenia, napr. pokiaľ ide o jej použitie v exteriéri, ale jej priaznivý účinok na zdravie je neodškriepiteľný. Väčšinou však o tento druh omietok javí záujem len úzka skupina zákazníkov. Prečo?

Dôvodov bude určite viacej, ale zo skúseností vieme, že tieto rozhodnutia ovplyvňuje dostupnosť samotnej omietky, jej náročnejšie spracovanie, drahšie zabudovanie omietky spracovateľom v prepočte na štvorcový meter a neochota samotných majstrov danú omietku spracovať. Hlinené omietky podporujú zdravé bývanie. Sú príjemné na dotyk a sú nenapodobiteľné po vizuálnej stránke. Dokážu v interiéri vytvoriť priaznivú tepelnú a vlhkostnú klímu. Pomáhajú vytvárať zdravé a antibakteriálne prostredie. Dajú sa využiť pri novostavbách, rekonštrukciách hlinených stavieb, ale taktiež na klasické tehlové murivo. Sú určené iba na vnútorné použitie.

Na trhu sú dostupné ušľachtilé omietky založené na nanotechnológii, pre ktoré je charakteristický samočistiaci efekt. Ako dlhodobý je tento účinok?

Je to rozdielne u každého výrobcu. My garantujeme tento efekt našej ušľachtilej pastovitej omietky so samočistiacim účinkom Nanocem počas celej jej životnosti. Samočistiaci efekt je definovaný ako vysoká odolnosť proti znečisteniu povrchu, čo má zároveň aj priamy vplyv na predĺženie estetickej životnosti farieb.

Sú tieto omietky účinné aj v boji proti biologickej degradácii mikroorganizmami a plesňami?

Samozrejme, naša omietka Nanocem je prirodzene fungicídna, vysokoekologická s vylepšenou odolnosťou proti hubám, machom, lišajníkom a riasam.

Najnovšie výrobcovia omietok uviedli na trh omietky, ktorými možno imitovať vzhľad dreva, neomietnutého muriva či pohľadového betónu. Prečo by im mal dať investor prednosť pred autentickými matreiálmi?

Máte pravdu, aj jednou z našich noviniek na rok 2016 je práve takáto kreatívna omietka, ktorá nesie obchodný názov Magic Decor. Jej výhoda je, že s jedným materiálom, pastovitou omietkou na báze silikónu, môžeme dosiahnuť rôzne povrchy, ktoré imitujú rozličné druhy materiálov ako kameň, drevo, tehlu, betón a iné. Ak sa investor rozhodne použiť tento typ omietky namiesto autentických materiálov, môže počítať s ekonomickou, ale aj výraznou časovou úsporou počas samotnej realizácie.

Pomerne rozšírenou formou vandalizmu sú v súčasnsoti graffiti. Aké možnosti ochrany fasády majú v súčasnosti majitelia budov?

V súčasnosti sa otázkou ochrany a prevencie obvodových plášťoch budov pred grafiti intenzívne zaoberáme a v budúcom roku sa chystáme do nášho portfólia výrobkov zaradiť nové systémové riešenie.

rozhovor_budatin

Sanačné omietky spoločnosti Cemix sa uplatnili aj pri obnove hradu Budatín a to tak jeho interiéru, ako aj extriéru