Cemix, s.r.o.

O spoločnosti Cemix

Informace o novém vzhledu Cemix obalů a číslování

Vážení obchodní priatelia,

radi by sme vás informovali o ďalšej pozitívnej zmene, ktorú sme pre vás a vašich zákazníkov pripravili. Je to nový vzhl'ad našich obalov.

Ako viete, spoločnosť Cemix je súčasťou skupiny Lasselsberger a v posledných mesiacoch sme intenzívne pracovali na dlhodobom projekte, aby naše výrobky vyzerali rovnako vo všetkých krajinách, kde naša skupina pósobí, pokial' ide o predaj a výrobu.

S novým dizajnom našich obalov vás v najbližších dňoch podrobne oboznámi náš obchodný tím. Ako malú ochutnávku si móžete pozrieť vzhfad niektorých výrobkov v prílohe k tomuto listu zasielame aj leták, v ktorom nájdete prehfad póvodných názvov vrátane nového označenia našich výrobkov.

 

Motyka Josef Vedúci predaja Cemix, s.r.o.

 

Originál oznámenia vdúcieho predaja (304 kB)

Prevodník (PDF) na stiahnutie (2,8 MB)