Cemix, s.r.o.

  O spoločnosti Cemix

  Informácia o novej podobe Cemix obalov a číslovania

  Vážení obchodní priatelia,

  radi by sme vás informovali o ďalšej pozitívnej zmene, ktorú sme pre vás a vašich zákazníkov pripravili. Je to nový vzhl'ad našich obalov.

  Ako viete, spoločnosť Cemix je súčasťou skupiny Lasselsberger a v posledných mesiacoch sme intenzívne pracovali na dlhodobom projekte, aby naše výrobky vyzerali rovnako vo všetkých krajinách, kde naša skupina pósobí, pokial' ide o predaj a výrobu.

  S novým dizajnom našich obalov vás v najbližších dňoch podrobne oboznámi náš obchodný tím. Ako malú ochutnávku si móžete pozrieť vzhfad niektorých výrobkov v prílohe k tomuto listu zasielame aj leták, v ktorom nájdete prehfad póvodných názvov vrátane nového označenia našich výrobkov.

   

  Motyka Josef Vedúci predaja Cemix, s.r.o.

   

  Originál oznámenia vdúcieho predaja (304 kB)

  Prevodník (PDF) na stiahnutie (2,8 MB)