Cemix, s.r.o.

O spoločnosti Cemix

Informácia o zmene sadzieb za EUR palety

Vážený obchodný partner,

Určite ste zaznamenali informácie o dramatickom cenovom vývoji vstupných surovín. Na základe toho bohužiaľ musíme reagovať na negatívny vývoj pri nákupe EUR-paliet, kde skokové navýšenie ceny dreva ovplyvňuje nielen predajnú cenu, ale aj vlastné zaistenie tejto súčasti našich výrobkov.

S platnosťou od 01.11.2021 meníme obchodné podmienky v čl. 11. Paletové hospodárstvo a to v odseku č.11.6 Ceny a poplatky, kde výška zálohy za EUR-paletu bude účtovaná vo výške 20 €/ks a cena dobropisu za vrátenú EUR-paletu bude 18 €/ks. Ostatné obchodné podmienky ostávajú bezo zmien.

Ďakujeme za pochopenie

 

Celé oznámenie bedúceho predaja: Zmena cen paliet od 1. 11. 2021 (177 kB)