Cemix, s.r.o.

Služby

Objednávky a doprava

Kvalita vybavenia objednávok je do značnej miery závislá na kvalite zasielaných informácií a elimináciu všetkých možných nedorozumení. Správna formulácia objednávky má svoje náležitosti, ktoré zhŕňa nasledujúci dokument: Informácie o správnej objednávke (359 kB)

Objednávky a doprava

Objednávkový formulár XLSX (20 kB)

 

Voľne ložené zmesi vám dopravíme priamo na stavbu, či už staviate rodinný dom alebo priemyselný objekt. Zmesi sú dodávané v mobilných zásobníkoch (silách) s variabilnou kapacitou a môžu byť priebežne doplňované (dofukovanie) z cisterien.

Podmienkou pre umiestnenie silá na stavbe je spevnená plocha o min. rozmeroch 3 × 3 m a príjazdová komunikácia zjazdná pre ťažké nákladné autá (maximálne zaťaženie je 40 ton).

 

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (39 kB)

Podmienky pre preberanie EUR paliet (86 kB)

Bezpečnostné pokyny pre sila (37 kB)

Rozmery síl (323 kB)

 

Objednávky a doprava

 

Pro sjednání dopravy volně ložených směsí kontaktuje obchodně-technického poradce Cemix v místě stavby – kontakty ZDE