Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
Certifikát Dôveryhodná firma
Nový vzorkovník fasád
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Na stiahnutie

Všetko k zatepľovacím systémom

Kompletná technická dokumentácia vzťahujúca sa k ETICS.

Pracovné postupy

Podrobné technické inštrukcie na riešenie špecifických častí budov za pomoci materiálov Cemix.

Technické listy

Dokumenty s detailným popisom technických vlastností, oblastí využitia aj návodom na spracovanie všetkých materiálov Cemix.

Karty bezpečnostných údajov

Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch na zaobchádzanie s výrobkom pri jeho použití a likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)...

Vyhlásenia zhody

Dokumenty preukazujúce zhodu jednotlivých produktov s príslušnými platnými normami pre danú oblasť použitia.

Certifikáty a osvedčenia

Dokumenty o potvrdení stanovených vlastností výrobkov autorizovanou osobou.

Označenie CE

Kategorizácia produktov podľa platných harmonizovaných európskych noriem.

Označenie CSK

Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

Vyhlásenia o parametroch

Vyhlásenia o parametroch sa vzťahujú len k výrobkom uvedeným na trh po 1. 7. 2013.