Cemix, s.r.o.

Podpora

Na stiahnutie

Vitajte v sekcii, kde sme pre Vás pripravili súhrn dostupných informácií k sortimentu Cemix. Všetky dokumenty, ktoré sú tu uvedené, môžete sťahovať jednotlivo. Pri označení viac súborov naraz budú tieto súbory stiahnuté hromadne vo formáte ZIP.

Cenníky a VODP

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Všetko k zatepľovacím systémom

Kompletná technická dokumentácia vzťahujúca sa k ETICS.

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Všetko k balkónovým systémom

Všetka technická dokumentácia k balkónovým systémom Cemix.

Uvedené datumy značia posledné datum vydania a sú platné až do uverejnenia novšej verzie.

Viac...

Pracovné postupy

Podrobné technické inštrukcie pre riešenie špecifických častí budov s pomocou materiálov Cemix.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Ostatné

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Technické listy

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Karty bezpečnostných údajov

Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch pre nakladanie s výrobkom pri jeho použití i likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Uvedené dátumy značia posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Označenie CSK

Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Vyhlásenia o parametroch

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Katalógy

Katalógy systémových riešení. UPOZORNENIE: Aktuálnosť týchto dokumentov zodpovedá dátumu vydania ich tlačenej podoby. Ak hľadáte maximálne aktuálne a podrobné informácie, navštívte sekciu Na stiahnutie / Pracovné postupy.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...

Produktové prospekty

Letákové informačné materiály.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Viac...