Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
ZPZ - Združenie pre zatepľovanie budov
BISNODE - Monitoring platobnej morálky slovenských a českých firiem
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Na stiahnutie

Všetko k zatepľovacím systémom

Kompletná technická dokumentácia vzťahujúca sa k ETICS.

Pracovné postupy

Podrobné technické inštrukcie na riešenie špecifických častí budov za pomoci materiálov Cemix.

Technické listy

Dokumenty s detailným popisom technických vlastností, oblastí využitia aj návodom na spracovanie všetkých materiálov Cemix.

Karty bezpečnostných údajov

Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch na zaobchádzanie s výrobkom pri jeho použití a likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)...

Vyhlásenia zhody

Dokumenty preukazujúce zhodu jednotlivých produktov s príslušnými platnými normami pre danú oblasť použitia.

Označenie CE

Kategorizácia produktov podľa platných harmonizovaných európskych noriem.

Označenie CSK

Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

Vyhlásenia o parametroch

Vyhlásenia o parametroch sa vzťahujú len k výrobkom uvedeným na trh po 1. 7. 2013.