Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Na stiahnutie

  Vitajte v sekcii, kde sme pre Vás pripravili súhrn dostupných informácií k sortimentu Cemix. Všetky dokumenty, ktoré sú tu uvedené, môžete sťahovať jednotlivo. Pri označení viac súborov naraz budú tieto súbory stiahnuté hromadne vo formáte ZIP.

  Cenníky a VODP

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Všetko k zatepľovacím systémom

  Kompletná technická dokumentácia vzťahujúca sa k ETICS.

  Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Pracovné postupy

  Podrobné technické inštrukcie pre riešenie špecifických častí budov s pomocou materiálov Cemix.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Ostatné

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Technické listy

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Karty bezpečnostných údajov

  Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch na zaobchádzanie s výrobkom pri jeho použití a likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)...

  Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Označenie CSK

  Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

  Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Vyhlásenia o parametroch

  Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Katalógy

  Katalógy systémových riešení. UPOZORNENIE: Aktuálnosť týchto dokumentov zodpovedá dátumu vydania ich tlačenej podoby. Ak hľadáte maximálne aktuálne a podrobné informácie, navštívte sekciu Na stiahnutie / Pracovné postupy.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...

  Produktové prospekty

  Letákové informačné materiály.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  Viac...