Cemix, s.r.o.

Podpora

Karty bezpečnostných údajov

Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch na zaobchádzanie s výrobkom pri jeho použití a likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)...

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO K OMIETKAM

KBÚ - FUNGICEM (pdf, 185 kB)
24.8.2021 14:47

SPOJIVÁ a PLNIVÁ

KBÚ - Vápenný hydrát (pdf, 335 kB)
18.3.2020 07:51
KBÚ - ISOFLOOR IF 300 (pdf, 176 kB)
30.1.2015 15:20
KBÚ - Kremičitý piesok (pdf, 193 kB)
24.5.2021 15:13

POTERY a BETÓNY

KBÚ - Cementový poter 20 MPa (pdf, 224 kB)
30.6.2020 15:13
KBÚ - Cementový poter 25 MPa jemný (pdf, 279 kB)
26.6.2019 14:27
KBÚ - Cementový poter 30 MPa (pdf, 340 kB)
6.7.2017 10:15
KBÚ - Polymércementový poter 40 MPa (pdf, 192 kB)
6.7.2017 10:17
KBÚ - Spádový poter (pdf, 253 kB)
6.7.2017 10:19
KBÚ - Samonivelizačný anhydritový poter 30 MPa jemný (269 kB) (pdf, 285 kB)
26.6.2015 14:28
KBÚ - Nivela EASY (359 kB) (pdf, 359 kB)
9.12.2015 11:29
KBU - Nivela Profi (pdf, 293 kB)
26.6.2019 14:29
KBÚ - Samonivelizačný anhydritový poter 20 MPa jemný (pdf, 269 kB)
6.7.2017 10:28
KBÚ - Samonivelizačný anhydritový poter 25 MPa jemný (pdf, 236 kB)
6.7.2017 10:27
KBÚ - Samonivelizačný anhydritový poter 30 MPa jemný (269 kB) (pdf, 227 kB)
6.7.2017 10:26
KBÚ - Betón 25 MPa (pdf, 192 kB)
6.7.2017 10:28
KBÚ - Betón DR (pdf, 249 kB)
6.7.2017 10:29
KBÚ - Betón VN (pdf, 252 kB)
6.7.2017 10:29
KBU - Rýchly betónový poter (pdf, 322 kB)
24.9.2019 10:30
KBÚ - Betón hrubý 30 MPa (pdf, 324 kB)
9.6.2020 09:05

MUROVACIE MALTY

KBÚ - Murovacia malta 5 MPa a 5 MPa jemná (pdf, 194 kB)
6.7.2017 10:33
KBÚ - Murovacia malta 10 MPa a 10 MPa jemná (pdf, 254 kB)
6.7.2017 10:34
KBÚ - Murovacia malta 15 MPa (pdf, 260 kB)
6.7.2017 10:34
KBÚ - Murovacia malta na pórobetón (pdf, 262 kB)
6.7.2017 10:36
KBÚ - Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 5 MPa (pdf, 276 kB)
26.6.2015 14:35
KBÚ - Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo 15 MPa farebná (pdf, 282 kB)
26.6.2015 14:35
KBÚ - Malta na pokládku a škárovanie prírodného kameňa (pdf, 222 kB)
26.6.2015 15:29
KBÚ - Malta na omietkové lišty a inštalácie (pdf, 160 kB)
26.6.2015 15:29
KBÚ - Rýchlotuhnúca opravná malta (pdf, 157 kB)
26.6.2015 15:34
KBÚ - Antikorózna ochrana (pdf, 245 kB)
26.6.2015 15:34
KBÚ - Reprofilačná malta (pdf, 223 kB)
26.6.2015 15:33
KBÚ - Spojovací mostík (pdf, 280 kB)
26.6.2015 15:35
KBÚ - Superkontakt (pdf, 455 kB)
17.8.2015 10:05

TEPELNO-IZOLAČNÉ MATERIÁLY SUPERTHERM

KBÚ - SUPERTHERM TM - murovacia malta (pdf, 256 kB)
6.7.2017 10:37
KBÚ - SUPERTHERM TO (pdf, 194 kB)
6.7.2017 10:39
KBÚ - SUPERTHERM TO EXTRA (pdf, 221 kB)
6.7.2017 10:39

JADROVÉ OMIETKY

KBÚ - Cementový prednástrek (pdf, 194 kB)
6.7.2017 10:41
KBÚ - Jadrová omietka strojová (pdf, 258 kB)
6.7.2017 10:42
KBÚ - Jadrová omietka ručná (pdf, 194 kB)
6.7.2017 10:43
KBÚ- Jadrová omietka ručná hrubá (pdf, 219 kB)
6.7.2017 10:46
KBÚ - Soklová omietka ručná (pdf, 261 kB)
6.7.2017 10:47
KBÚ - Jadrová omietka ľahčená (pdf, 263 kB)
6.7.2017 10:47

VRCHNÉ OMIETKY

KBÚ - Vonkajší štuk 023 a 023j (pdf, 240 kB)
6.7.2017 10:49
KBÚ - Vnútorný štuk 033 a 033j (pdf, 253 kB)
6.7.2017 10:50
KBÚ - Flexi štuk (pdf, 256 kB)
6.7.2017 10:50
KBÚ-Flexi štuk s vláknami 043 bv (pdf, 259 kB)
6.7.2017 10:51
KBÚ - 073 BLUE - Jednovrstvová omietka strojová a ručná (pdf, 258 kB)
13.11.2019 13:08
KBÚ - 073 LIGHT - Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená (pdf, 264 kB)
6.7.2017 10:52

SADROVÉ OMIETKY

KBÚ - GIPS F - Sadrová omietka filcovaná (pdf, 247 kB)
6.7.2017 10:53
KBÚ - GIPS G - Sadrová omietka gletovaná (pdf, 191 kB)
6.7.2017 10:53
KBÚ - Sadrová stierka (pdf, 298 kB)
17.8.2015 09:58

HLINENÉ OMIETKY

KBÚ - Spojovací mostík Clay (pdf, 344 kB)
17.8.2015 10:02
KBÚ - Hlinená omietka hrubá (pdf, 344 kB)
17.8.2015 10:00
KBÚ - Hlinená omietka jemná (pdf, 344 kB)
17.8.2015 10:01

SANAČNÉ OMIETKY

KBÚ - Sanačný prednástrek WTA (pdf, 286 kB)
15.11.2011 09:24
KBÚ - Sanačná omietka podkladová WTA (pdf, 224 kB)
26.6.2015 16:25
KBÚ - Sanačná omietka WTA (pdf, 224 kB)
26.6.2015 16:22
KBÚ - Sanačná omietka štuková (pdf, 224 kB)
26.6.2015 16:26
KBÚ - Sanačná omietka jednovrstvová (pdf, 224 kB)
26.6.2015 16:25
KBÚ - Sanačná omietka soklová WTA (pdf, 223 kB)
26.6.2015 16:26
KBÚ - SUPERSAN hrubý (pdf, 148 kB)
26.6.2015 16:23
KBÚ - SUPERSAN jemný (pdf, 152 kB)
26.6.2015 16:23
KBÚ - Sanačná omietka tepelno-izolačná (pdf, 156 kB)
26.6.2015 16:22
KBÚ - Vápenný pamiatkarsky prednástrek (pdf, 148 kB)
26.6.2015 16:32
KBÚ - Vápenná pamiatkarska omietka ručná (pdf, 275 kB)
26.6.2015 16:33
KBÚ - Vápenná pamiatkarska omietka strojová (pdf, 275 kB)
26.6.2015 16:33
KBÚ - Vápenný pamiatkarsky štuk (pdf, 275 kB)
26.6.2015 16:34

LEPIDLÁ

KBÚ - Lepidlo PRIMA 015 (pdf, 249 kB)
6.7.2017 10:55
KBÚ - Lepidlo ŠTANDARD 025 (pdf, 516 kB)
6.7.2017 10:55
KBÚ - Lepidlo MOZAIKA biele 225b (pdf, 251 kB)
6.7.2017 10:56
KBÚ - Lepidlo FLEX KLASIK + (pdf, 255 kB)
6.7.2017 11:06
KBÚ - Lepidlo RAPID (pdf, 260 kB)
6.7.2017 11:07
KBÚ - Lepidlo FLEX EXTRA PLUS (pdf, 261 kB)
6.7.2017 11:06
KBÚ- FLEX EXTRA PLUS biele (pdf, 263 kB)
6.7.2017 11:10
KBÚ - Lepidlo ŠPECIÁL (pdf, 192 kB)
6.7.2017 11:12
KBÚ - Lepidlo COMFORT (pdf, 248 kB)
6.7.2017 11:12
KBÚ - Lepidlo COMFORT COOL (pdf, 181 kB)
30.1.2015 15:26
KBÚ - Lepidlo a stierkovacia hmota DIFÚZNA (pdf, 266 kB)
6.7.2017 11:13
KBÚ - Lepidlo a stierkovacia hmota ULTRA (pdf, 352 kB)
6.7.2017 11:14
KBÚ - Vyrovnávacia stierka multi (pdf, 253 kB)
6.7.2017 11:14

UŠĽACHTILÉ OMIETKY

KBÚ - Minerálna ryhovaná omietka (pdf, 229 kB)
17.6.2011 19:32
KBÚ - Minerálna zatieraná omietka (pdf, 322 kB)
17.8.2015 10:09
KBÚ - Brizolit prírodný (pdf, 229 kB)
17.6.2011 19:32
KBÚ - Akrylátová zatieraná omietka (pdf, 506 kB)
17.8.2015 10:09
KBÚ - Akrylátová ryhovaná omietka (pdf, 506 kB)
17.8.2015 10:09
KBÚ - Silikátová zatieraná omietka (pdf, 494 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - Silikátová ryhovaná omietka (pdf, 496 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - Silikónová zatieraná omietka (pdf, 510 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - Silikónová ryhovaná omietka (pdf, 510 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - NANOCEM Z – zatieraná štruktúra (pdf, 499 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - NANOCEM Z – zatieraná štruktúra (pdf, 503 kB)
17.8.2015 10:11
KBÚ - CEMROLL akrylát – valčekovaná omietka (pdf, 507 kB)
9.12.2015 11:40
KBÚ - CEMROLL silikát – valčekovaná omietka (pdf, 494 kB)
9.12.2015 11:41
KBÚ - Mozaiková omietka (pdf, 449 kB)
29.9.2015 11:38
KBÚ - Silikónová omietka MAGIC DECOR FINE (pdf, 618 kB)
21.3.2016 12:27
KBÚ - Silikónová omietka MAGIC DECOR LIGHT (pdf, 617 kB)
21.3.2016 12:26
KBÚ - Silikónová omietka MAGIC DECOR RAW (pdf, 328 kB)
21.3.2016 12:25
KBÚ - Zimná prísada COOL (pdf, 365 kB)
9.12.2015 11:31
KBÚ - Fungicem (pdf, 378 kB)
9.12.2015 11:30

PENETRÁCIE

KBÚ - Kontakt (pdf, 488 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Betón - Kontakt (pdf, 592 kB)
21.3.2016 12:09
KBÚ - REGOCEM – Regulátor nasiakavosti (pdf, 182 kB)
4.4.2013 15:05
KBÚ - Penetrácia akrylát-silikón (pdf, 430 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Penetrácia silikát (pdf, 432 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Penetrácia podlahová (pdf, 361 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Penetrácia hĺbková (pdf, 397 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Penetrácia základná (koncentrát) (pdf, 368 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Zušľachťujúca disperzia (pdf, 451 kB)
29.9.2015 11:40
KBÚ - Cemsill S (pdf, 392 kB)
9.12.2015 11:28

FASÁDNE NÁTERY

KBÚ - Akrylátový fasádny náter (pdf, 505 kB)
17.8.2015 10:06
KBÚ - Silikátový fasádny náter (pdf, 480 kB)
17.8.2015 10:06
KBÚ - Silikónový fasádny náter (pdf, 503 kB)
17.8.2015 10:06
KBÚ - Elastický fasádny náter (pdf, 507 kB)
17.8.2015 10:06

Suché zmesi

KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)
25.3.2021 08:23