Cemix, s.r.o.

Podpora

Karty bezpečnostných údajov

Informácie o zložení výrobku a bezpečnostných pokynoch pre nakladanie s výrobkom pri jeho použití i likvidácii nespotrebovaných zvyškov a pod. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Uvedené dátumy značia posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Hydroizolácie

KBÚ SE6 (pdf, 193 kB)
13.10.2022 09:57
KBÚ 8110 (pdf, 205 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 8120 - komponenta A (pdf, 162 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 8120 - komponenta B (pdf, 206 kB)
3.11.2022 07:57

Fasádne nátery

KBÚ 2800 (pdf, 212 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2801 (pdf, 201 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2802 (pdf, 212 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2810 (pdf, 212 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2815 (pdf, 216 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2824 (pdf, 196 kB)
3.11.2022 08:11
KBÚ 2825 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 08:11

Interiérové nátery

KBÚ 4801 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 4811 (pdf, 176 kB)
3.11.2022 08:04

Jadrové omietky a prednástreky

KBÚ 2000 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2001 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2010 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2011 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2020 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2030 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2040 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2709 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56

Hlinené omietky

KBÚ 4610 (pdf, 153 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4611 (pdf, 158 kB)
10.1.2023 14:26
KBÚ 4612 (pdf, 152 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4613 (pdf, 152 kB)
3.11.2022 07:57

Lepidlá na keramiku

KBÚ 8200 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8201 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8202 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8203 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8210 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8211 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8260 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8265 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8270 (pdf, 195 kB)
4.11.2022 07:51
KBÚ 8282 (pdf, 184 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 8285 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57

Lepidlá pre tepelnoizolačné systémy

KBÚ 2200 (pdf, 188 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2210 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2220 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2230 (pdf, 188 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2231 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2240 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2250 (pdf, 189 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2260 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2270 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04

Podlahové hmoty, betóny, torkrety

KBÚ 1100 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1101 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1102 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1104 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1120 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1125 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1128 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1130 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:55
KBÚ 1138 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1170 (pdf, 189 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1185 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 5211 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5221 (pdf, 188 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5270 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5280 (pdf, 190 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5281 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5286 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5290 (pdf, 172 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5500 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5501 (pdf, 196 kB)
14.3.2023 13:17
KBÚ 5510 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5520 (pdf, 196 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5530 (pdf, 195 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5540 (pdf, 196 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 5570 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9300 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:58
KBÚ 9320 (pdf, 184 kB)
3.11.2022 07:58
KBÚ 9330 (pdf, 188 kB)
3.11.2022 07:58

Sadrové omietky

KBÚ 4210 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4220 (pdf, 202 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4221 (pdf, 204 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4230 (pdf, 196 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4240 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4430 (pdf, 167 kB)
3.11.2022 07:57

Spojivá a plnivá

KBÚ 1000 (pdf, 336 kB)
15.11.2022 12:42
KBÚ 1010 (pdf, 345 kB)
15.11.2022 12:42
KBÚ 9001 (pdf, 146 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9200 (pdf, 146 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9210 (pdf, 146 kB)
3.11.2022 07:57

Sanačné omietky

KBÚ 2740 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2741 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2742 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2743 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2745 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2746 (pdf, 209 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2747 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2748 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56

Fasádne omietky

KBÚ 2400 (pdf, 202 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2720 (pdf, 202 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2721 (pdf, 229 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2722 (pdf, 201 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2723 (pdf, 229 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2727 (pdf, 229 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2728 (pdf, 202 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2729 (pdf, 202 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2790 (pdf, 207 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2791 (pdf, 206 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2792 (pdf, 206 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2793 (pdf, 206 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2794 (pdf, 207 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2795 (pdf, 206 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2799 (pdf, 227 kB)
3.11.2022 07:57

Vápenné pamiatkárske omietky a malty

KBÚ 2750 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2751 (pdf, 192 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2752 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2753 (pdf, 188 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2754 (pdf, 192 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 2758 (pdf, 187 kB)
3.11.2022 07:57

Tepelněizolačné materiály SUPERTHERM

KBÚ 1370 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1371 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2070 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2080 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56

Škárovacie hmoty

KBÚ GEASY - složka A (pdf, 543 kB)
13.10.2022 08:09
KBÚ GEASY - složka B (pdf, 486 kB)
13.10.2022 08:09
KBÚ Sanitární silikon (pdf, 240 kB)
13.10.2022 08:09
KBÚ GFDRY (pdf, 421 kB)
19.2.2021 14:08

Vrchné omietky

KBÚ 2050 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2701 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2702 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2705 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2707 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2710 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2711 (pdf, 192 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 2755 (pdf, 192 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4260 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4400 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4410 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4411 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4420 (pdf, 212 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 4440 (pdf, 211 kB)
3.11.2022 08:04

Murovacie a špeciálne malty, spojovacie mostíky

KBÚ 1300 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1301 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1302 (pdf, 186 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1305 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1306 (pdf, 200 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1310 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1311 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1315 (pdf, 193 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1320 (pdf, 199 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1351 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1352 (pdf, 198 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1353 (pdf, 207 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1354 (pdf, 201 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 1500 (pdf, 189 kB)
3.11.2022 07:56
KBÚ 8040 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 9005 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9015 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9070 (pdf, 191 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 9130 (pdf, 192 kB)
3.11.2022 07:57

Penetrácie

KBÚ 2610 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2611 (pdf, 195 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2612 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2613 (pdf, 185 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2614 (pdf, 170 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2620 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2621 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 2835 (pdf, 183 kB)
3.11.2022 07:57
KBÚ 4020 (pdf, 203 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 5400 (pdf, 185 kB)
3.11.2022 08:04
KBÚ 5900 (pdf, 194 kB)
3.11.2022 08:04