Cemix, s.r.o.

Podpora

Označenie CSK

Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

POTERY a BETÓNY

CSK - Torkrét S 25, S 25 jemný (pdf, 33 kB)
15.7.2020 14:22