Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Označenie CSK

  Slovenská značka CSK osvedčuje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobky a boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom.

  Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

  Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

  POTERY a BETÓNY

  CSK - Torkrét S 25, S 25 jemný (pdf, 33 kB)
  15.7.2020 14:22