Cemix, s.r.o.

Podpora

Pracovné postupy

Podrobné technické inštrukcie pre riešenie špecifických častí budov s pomocou materiálov Cemix.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

Zimná úprava

Vyjadrenie použiteľnosti zmesi so zimnou úpravou (pdf, 1 014 kB)
20.11.2019 07:29
Pracovný postup so zimnou úpravou (pdf, 525 kB)
20.12.2017 12:38

Keramické obklady a dlažby (vrátane hydroizolácie)

Kúpeľne a bytové jadrá (pdf, 277 kB)
21.3.2016 13:04
Balkóny a terasy (pdf, 358 kB)
21.3.2016 13:04

Omietky a murovacie malty podľa stavebného systému

Omietanie a murovanie stavebného systému NEICO (pdf, 272 kB)
21.3.2016 13:30
Omietanie difúzne otvorených drevostavieb (223 kB) (pdf, 223 kB)
21.3.2016 13:28
Omietanie drevocementových stavebných systémov (pdf, 205 kB)
21.3.2016 13:27
Omietanie muriva z pórobetónu (pdf, 211 kB)
21.3.2016 13:26
Omietanie muriva z vápennopieskových blokov (pdf, 225 kB)
21.3.2016 13:26
Omietanie podkladu na báze drevených veľkoplošných dosiek (pdf, 228 kB)
21.3.2016 13:25
Murovanie z brúsených tehál (pdf, 407 kB)
21.3.2016 13:22

Omietky podľa typu/funkcie

Spracovanie a nanášanie brizolitových omietok (pdf, 823 kB)
11.7.2016 10:52
Aplikácia tepelno-izolačných omietok (pdf, 340 kB)
21.3.2016 13:19
Sanácia vlhkého muriva (pdf, 205 kB)
21.3.2016 13:18
Omietky pre stenové vykurovanie (pdf, 201 kB)
21.3.2016 12:44
Hlinené omietky a murovacie malty (pdf, 254 kB)
21.3.2016 12:45
Sadrové omietky (pdf, 331 kB)
21.3.2016 12:46
Striekanie štrukturálnych omietok (pdf, 257 kB)
21.3.2016 12:47

Podlahové potery a stierky

Podlahové potery a stierky (pdf, 849 kB)
21.3.2016 12:50
Cemix samonivelizačná stierka NIVELA EASY v kombinácií s podlahovým kúrením R979SY001 (pdf, 179 kB)
21.3.2016 12:50

Ostatné

Odstraňovanie biotického napadnutia (pdf, 208 kB)
21.3.2016 14:54
Prevádzanie kreatívnych povrchových úprav (pdf, 2,3 MB)
21.3.2016 14:55
Farebné nátery dosiek Cetris a Cembrit (pdf, 139 kB)
21.3.2016 14:56