Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Pracovné postupy

  Podrobné technické inštrukcie pre riešenie špecifických častí budov s pomocou materiálov Cemix.

  Zimná úprava

  Vyjadrenie použiteľnosti zmesi so zimnou úpravou (pdf, 1 014 kB)
  20.11.2019 07:29
  Pracovný postup so zimnou úpravou (pdf, 525 kB)
  20.12.2017 12:38

  Keramické obklady a dlažby (vrátane hydroizolácie)

  Kúpeľne a bytové jadrá (pdf, 277 kB)
  21.3.2016 13:04
  Balkóny a terasy (pdf, 358 kB)
  21.3.2016 13:04

  Omietky a murovacie malty podľa stavebného systému

  Omietanie a murovanie stavebného systému NEICO (pdf, 272 kB)
  21.3.2016 13:30
  Omietanie difúzne otvorených drevostavieb (223 kB) (pdf, 223 kB)
  21.3.2016 13:28
  Omietanie drevocementových stavebných systémov (pdf, 205 kB)
  21.3.2016 13:27
  Omietanie muriva z pórobetónu (pdf, 211 kB)
  21.3.2016 13:26
  Omietanie muriva z vápennopieskových blokov (pdf, 225 kB)
  21.3.2016 13:26
  Omietanie podkladu na báze drevených veľkoplošných dosiek (pdf, 228 kB)
  21.3.2016 13:25
  Murovanie z brúsených tehál (pdf, 407 kB)
  21.3.2016 13:22

  Omietky podľa typu/funkcie

  Spracovanie a nanášanie brizolitových omietok (pdf, 823 kB)
  11.7.2016 10:52
  Aplikácia tepelno-izolačných omietok (pdf, 340 kB)
  21.3.2016 13:19
  Sanácia vlhkého muriva (pdf, 205 kB)
  21.3.2016 13:18
  Omietky pre stenové vykurovanie (pdf, 201 kB)
  21.3.2016 12:44
  Hlinené omietky a murovacie malty (pdf, 254 kB)
  21.3.2016 12:45
  Sadrové omietky (pdf, 331 kB)
  21.3.2016 12:46
  Striekanie štrukturálnych omietok (pdf, 257 kB)
  21.3.2016 12:47

  Podlahové potery a stierky

  Podlahové potery a stierky (pdf, 849 kB)
  21.3.2016 12:50
  Cemix samonivelizačná stierka NIVELA EASY v kombinácií s podlahovým kúrením R979SY001 (pdf, 179 kB)
  21.3.2016 12:50

  Ostatné

  Odstraňovanie biotického napadnutia (pdf, 208 kB)
  21.3.2016 14:54
  Prevádzanie kreatívnych povrchových úprav (pdf, 2,3 MB)
  21.3.2016 14:55
  Farebné nátery dosiek Cetris a Cembrit (pdf, 139 kB)
  21.3.2016 14:56