Cemix, s.r.o.

Podpora

Vyhlásenia o parametroch

Súbory môžete sťahovať po jednom kliknutím na názov súboru, alebo môžete označiť viac súborov zaškrtnutím políčka vedľa názvu súboru a potom všetky označené súbory stiahnuť naraz kliknutím na tlačítko „Stiahnuť označené súbory“.

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

HLINENÉ OMIETKY

VOP 4611 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4612 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4613 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:22

SPOJIVÁ a PLNIVÁ

VOP 1000 (pdf, 202 kB)
23.10.2023 09:16
VOP 1010 (pdf, 203 kB)
23.10.2023 09:16
VOP - ISOFLOOR IF 300 (pdf, 146 kB)
15.7.2020 14:24
Nestanovený výrobok - Piesok (pdf, 175 kB)
21.2.2023 11:02

POTERY a BETÓNY

VOP 1100 (pdf, 158 kB)
16.6.2023 16:08
VOP 1101 (pdf, 178 kB)
16.6.2023 16:08
VOP 1102 (pdf, 178 kB)
16.6.2023 16:08
VOP 1120 (pdf, 158 kB)
6.1.2023 17:48
VOP 1125 (pdf, 179 kB)
6.1.2023 17:48
VOP 1130 (pdf, 180 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5211 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5221 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5270 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5280 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5281 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:47
VOP 5286 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5290 (pdf, 162 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5500 (pdf, 158 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 5501 (pdf, 183 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 5510 (pdf, 159 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5520 (pdf, 160 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5530 (pdf, 160 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5540 (pdf, 180 kB)
6.1.2023 17:46
VOP 5570 (pdf, 183 kB)
6.1.2023 17:46

MUROVACIE MALTY

VOP 1300 (pdf, 204 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1301 (pdf, 197 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 1302 (pdf, 198 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 1305 (pdf, 196 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1306 (pdf, 198 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1310 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1311 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1315 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1320 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1351 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1352 (pdf, 196 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1353 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 1354 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:30
VOP 9005 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:29
VOP 9015 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:29
VOP 9070 (pdf, 196 kB)
6.1.2023 18:29
VOP 9130 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:29

TEPELNO-IZOLAČNÉ MATERIÁLY SUPERTHERM

VOP 1370 (pdf, 212 kB)
6.1.2023 18:29
VOP 1371 (pdf, 213 kB)
6.1.2023 18:29
VOP 2070 (pdf, 191 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2080 (pdf, 191 kB)
6.1.2023 18:15

JADROVÉ OMIETKY

VOP 2000 (pdf, 191 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2001 (pdf, 194 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 2010 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2011 (pdf, 194 kB)
23.10.2023 13:25
VOP 2020 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2030 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2040 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2709 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:14

VRCHNÉ OMIETKY

VOP 2050 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2701 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2702 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2705 (pdf, 196 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2707 (pdf, 195 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 2710 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2711 (pdf, 196 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2755 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4260 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4400 (pdf, 195 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 4410 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4411 (pdf, 195 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 4440 (pdf, 173 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 4420 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22

SADROVÉ OMIETKY

VOP 4210 (pdf, 172 kB)
6.1.2023 17:38
VOP 4220 (pdf, 170 kB)
6.1.2023 17:38
VOP 4221 (pdf, 173 kB)
6.1.2023 17:38
VOP 4230 (pdf, 170 kB)
6.1.2023 17:38
VOP 4240 (pdf, 172 kB)
6.1.2023 17:39
VOP 4430 (pdf, 171 kB)
6.1.2023 17:39

SANAČNÉ OMIETKY

VOP 2741 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 18:23
VOP 2742 (pdf, 195 kB)
10.1.2023 15:04
VOP 2743 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 18:23
VOP 2745 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2746 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2747 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2748 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2740 (pdf, 191 kB)
6.1.2023 18:23

PAMIATKÁRSKY PROGRAM

VOP 2750 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2751 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2752 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2753 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2754 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:22
VOP 2758 (pdf, 197 kB)
6.1.2023 18:29

LEPIDLÁ NA KERAMIKU

VOP 8200 (pdf, 171 kB)
14.3.2023 10:18
8201 (pdf, 170 kB)
16.6.2023 14:24
8202 (pdf, 170 kB)
16.6.2023 14:24
8203 (pdf, 177 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 8210 (pdf, 171 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8211 (pdf, 172 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8260 (pdf, 178 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8265 (pdf, 175 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8270 (pdf, 175 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8282 (pdf, 178 kB)
14.3.2023 10:18
VOP 8285 (pdf, 176 kB)
14.3.2023 14:50

LEPIDLÁ NA ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

VOP 2200 (pdf, 196 kB)
16.6.2023 14:24
VOP 2210 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2220 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2230 (pdf, 192 kB)
6.1.2023 18:15
VOP 2231 (pdf, 194 kB)
4.9.2023 08:36
VOP 2240 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2250 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2260 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:14
VOP 2270 (pdf, 178 kB)
12.10.2023 13:02

FASÁDNE OMIETKY

VOP 2720 (pdf, 194 kB)
6.1.2023 18:23
VOP 2721 (pdf, 177 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2722 (pdf, 178 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2723 (pdf, 178 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2727 (pdf, 168 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2728 (pdf, 175 kB)
6.1.2023 18:07
VOP 2729 (pdf, 177 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2790 (pdf, 178 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2791 (pdf, 174 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2792 (pdf, 176 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2793 (pdf, 176 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2794 (pdf, 179 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2795 (pdf, 179 kB)
12.10.2023 13:02
VOP 2799 (pdf, 193 kB)
6.1.2023 18:22

PENETRÁCIE

VOP 2835 (pdf, 175 kB)
23.2.2023 17:12
Nestanovený výrobok - penetrácia / spojovací mostík (pdf, 183 kB)
8.11.2023 12:24
Nestanovený výrobok 2840 (pdf, 173 kB)
22.2.2023 11:17
Nestanovený výrobok 5900 (pdf, 175 kB)
21.2.2023 11:02

HYDROIZOLAČNÉ HMOTY

VOP SE6 (pdf, 193 kB)
31.5.2023 15:14
VOP 8110 (pdf, 173 kB)
14.3.2023 15:48
VOP 8120 (pdf, 175 kB)
14.3.2023 15:48

ŠKÁROVACIE HMOTY

Nestanovený výrobok GFDRY (pdf, 180 kB)
22.2.2023 11:17

FASÁDNE NÁTERY

Nestanovený výrobok 2800 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2801 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2802 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2815 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2810 (pdf, 177 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2824 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2825 (pdf, 176 kB)
21.2.2023 17:42
Nestanovený výrobok 2830 (pdf, 172 kB)
22.2.2023 11:17

INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

NEST 4801 (pdf, 177 kB)
15.5.2023 10:54