Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Všetko čo potrebujete na stavbu základov, suterénov, muriva, stropov alebo plochej strechy. Sekcia zahŕňa betóny, murovacie malty, hydroizolačné materiály. Nájdete tu aj špeciálne hmoty na opravy, rešp. reprofiláciu betónu.

HYROIZOLAČNÉ HMOTY

Izolačné nátery a stierky na zabránenie vsakovaniu vody v oblasti hrubej stavby.