Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
ZPZ - Združenie pre zatepľovanie budov
Nový vzorkovník fasád
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Strojové zariadenie

Strojové zariadenie na spracovanie omietkových a maltových zmesí

Kontinuálna miešačka

Kontinuálna miešačka

Slúži na zmiešanie suchej maltovej zmesi s vodou. Je pevne pripojená k silu.

Kontinuálna miešačka prenosná

Kontinuálna miešačka prenosná

Slúži na zmiešanie suchej maltovej zmesi s vodou. Samostatne stojaca s možnosťou miešania priamo na mieste aplikácie maltovej zmesi. Možné miešať balený materiál alebo VL materiál (v kombinácii so vzduchovým dopravným zariadením).

EDS vynášací šnek

EDS vynášací šnek

Špeciálny dopravný šnek, slúži na plnenie zariadení určených na spracovanie suchých omietkových zmesí (napr. stroje na spracovanie poterov).

SMP 100 FE - Zmiešavacia pumpa + Podávacie čerpadlo

SMP 100 FE - Zmiešavacia pumpa + Podávacie čerpadlo

Strojové zariadenie na liatie podláh, slúži na zmiešanie suchej maltovej zmesi s vodou a k jej doprave na miesto určenia.

Ďalšie služby
(dopravná a servisná činnosť a i.)

 
Merná jednotka
Cena v EUR
Dovoz a odvoz strojového zariadenia
km
0,60
Servisná činnosť technika
hod.
17,00
Dopravná činnosť technika
km
0,60
Prestoj servisného technika
1/4 hod.
5,00
Poradenská činnosť (zaškolenie)
1/4 hod.
5,00
Čistenie strojového zariadenia
ks
40,00
Stojné cisterny, silostavača (po 30 min.)
1/4 hod.
10,00
Zbytočný výjazd silostavača
km
1,50
Pristavenie sila
ks
150,00
Prenájom sila (viď bod 8.4 VODP)
1 deň
7,00
Poplatok za prepravu sila (viď bod 8.5 VODP)
1 tona
20,00
Poplatok za manipuláciu so silom 
(viď bod 8.5 VODP)
1/4 hod.
10,0
Prestoj pri vykládke, nakládke bal. tovaru (po 30 min.)
1/4 hod.
10,00
Vykládka hydraulickou rukou 
(fakturácia minimálne 19,80 Eur bez DPH, t.j. 6 paliet)
paleta
3,30
Zvoz paliet
km
0,60-3,00*
Príplatok za dvoj a viac vykládku (pri zachádzke nad 10 km)
vykl.
10,00
Preprava: tonáž do 1,5 t
km
0,60-1,20*
Preprava: tonáž do 3,5 t
km
1,00-1,50*
Preprava: tonáž do 6 t
km
1,20-2,00*
Preprava: tonáž do 9 t
km
1,50-3,00*
Preprava: tonáž do 12 t
km
1,50-3,00*