Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
ZPZ - Združenie pre zatepľovanie budov
BISNODE - Monitoring platobnej morálky slovenských a českých firiem
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Ďalšie služby
(dopravná a servisná činnosť a i.)

 
Merná jednotka
Cena v EUR
Dovoz a odvoz strojového zariadenia
km
0,60
Servisná činnosť technika
hod.
17,00
Dopravná činnosť technika
km
0,60
Prestoj servisného technika
1/4 hod.
5,00
Poradenská činnosť (zaškolenie)
1/4 hod.
5,00
Čistenie strojového zariadenia
ks
40,00
Stojné cisterny, silostavača (po 30 min.)
1/4 hod.
10,00
Zbytočný výjazd silostavača
km
1,50
Pristavenie sila
ks
150,00
Prenájom sila (viď bod 8.4 VODP)
1 deň
7,00
Poplatok za prepravu sila (viď bod 8.5 VODP)
1 tona
20,00
Poplatok za manipuláciu so silom 
(viď bod 8.5 VODP)
1/4 hod.
10,0
Prestoj pri vykládke, nakládke bal. tovaru (po 30 min.)
1/4 hod.
10,00
Vykládka hydraulickou rukou 
(fakturácia minimálne 19,80 Eur bez DPH, t.j. 6 paliet)
paleta
3,30
Zvoz paliet
km
0,60-3,00*
Príplatok za dvoj a viac vykládku (pri zachádzke nad 10 km)
vykl.
10,00
Preprava: tonáž do 1,5 t
km
0,60-1,20*
Preprava: tonáž do 3,5 t
km
1,00-1,50*
Preprava: tonáž do 6 t
km
1,20-2,00*
Preprava: tonáž do 9 t
km
1,50-3,00*
Preprava: tonáž do 12 t
km
1,50-3,00*

Poznámka: * sadzba za km bude vyúčtovaná na základe skutočne vyfakturovaných nákladov od prepravcu