Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

2000 FACADE SYSTEM

Všetko, čo potrebujete na stavbu funkčného vonkajšieho plášťa, tepelnej izolácie, na renováciu a na kreatívne fasádne nátery a omietky.

OMIETKY

Cementové, vápenné aj vápennocementové omietky určené na následnú povrchovú úpravu jemnou omietkou.

TMELY

Materiály na lepenie tepelnoizolačných dosiek v kontaktných zatepľovacích systémoch a na vytváranie stierkových a armovacích vrstiev, podkladov pod vrchné ušľachtilé omietky.

DOPLŇKY

Šablóny, náradie, stavebná chémia na ošetrenie fasád.

FASÁDNE PENETRÁCIE

Prostriedky na úpravu nasiakavosti a hladkosti podkladov pred aplikáciou následne nanášaných vrstiev na fasádach.