Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

8000 COVERING SYSTEM

Všetko, čo potrebujete na hydroizoláciu, lepenie obkladov a škárovanie.

PENETRÁCIE

Prostriedky na úpravu nasiakavosti a hladkosti podkladov pred lepením obkladov.

HYDROIZOLÁCIE

Izolačné nátery a stierky na zabránenie vsakovaniu vody v priestoroch zaťažených vlhkosťou (kuchyne, kúpeľne, balkóny, bazény a pod.).

LEPIDLA A MALTY

Cementové a disperzné lepidlá na lepenie obkladov a dlažieb. Skupina obsahuje materiály od bežných lepidiel až po výrobky na najnáročnejšie aplikácie.