Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

9000 OUTDOOR SYSTEM

ŠPECIÁLNE MALTY A DOPLNKY

Špeciálne materiály na lícové murivo, strechy, posypové materiály.

LEPIDLÁ NA CHODNÍKY

Lepidlá na pokládku krytín na vonkajšie pochôdzne plochy.

PIESKY

BETÓNY

Suché zmesi pre rôzne druhy drobnej betonáže.