Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Betón BASIC

Betón BASIC

Označenie výrobku: 430

Vhodný pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie armovacej výstuže (drobné betónové konštrukcie, podlahy apod.), tiež ako výplň strateného debnenia u niektorých konštrukcií (výplň základov, stien apod.). Určeníý pre ručné i strojné spracovanie. Betón vhodný na plochy s požiadavkami na strednú pevnosť (podlahy v pivniciach, garážach, drobné záhradné konštrukcie apod.). Doporučená aplikačná hrúbka pri aplikácii na podlahy 10-50 mm (hrúbka vrstvy plávajúcich podláh sa prevádza podľa statického výpočtu resp. podľa STN 74 4505).

Trieda pevnosti:C 20/25
Zrnitosť (mm):4,0
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:NE
Jednotková spotreba pri hrúbke 10 mm:cca 20 kg/m2
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 145,- € / t 3,62 € 4,34 €
Technické listy:TL - Betón BASIC (pdf, 150 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)