Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Betón KLASIK
Betón KLASIK

Betón KLASIK

Označenie výrobku: 040

Vhodný pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie armovacej výstuže (drobné betónové konštrukcie, podlahy apod.), tiež ako výplň strateného debnenia u niektorých konštrukcií. Určení pre ručné i strojné spracovanie. Betón vhodný na plochy s požiadavkami na vysokú pevnosť (podlahy v garážach, skladovacích halách, dielňach, pivniciach, vjazdy, chodníky apod.). Doporučená aplikačná hrúbka pri aplikácii na podlahy 10-50 mm (hrúbka vrstvy plávajúcich podláh sa prevádza podľa statického výpočtu resp. podľa STN 74 4505).

Trieda pevnosti:C 25/30
Zrnitosť (mm):4,0
Spotreba cca:100 kg/m2
Odporúčaná hr. (mm):50 mm
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:ANO
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 176,- € / t 4,40 € 5,28 €
Technické listy:TL - Betón KLASIK (pdf, 143 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)