Cemix, s.r.o.

  Produkty značky Cemix

  Betón KLASIK
  Betón KLASIK

  Betón KLASIK

  Označenie výrobku: 040

  Vhodný pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie armovacej výstuže (drobné betónové konštrukcie, podlahy apod.), tiež ako výplň strateného debnenia u niektorých konštrukcií. Určení pre ručné i strojné spracovanie. Betón vhodný na plochy s požiadavkami na vysokú pevnosť (podlahy v garážach, skladovacích halách, dielňach, pivniciach, vjazdy, chodníky apod.). Doporučená aplikačná hrúbka pri aplikácii na podlahy 10-50 mm (hrúbka vrstvy plávajúcich podláh sa prevádza podľa statického výpočtu resp. podľa STN 74 4505).

  Trieda pevnosti:C 25/30
  Zrnitosť (mm):4,0
  Spotreba cca:100 kg/m2
  Odporúčaná hr. (mm):50 mm
  Hmotnosť (kg):25
  Paleta (kg):1200
  Voľne ložená:ANO
  Balenie Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balenie
  (bez DPH)
  Cena / balenie
  (s DPH)
  25 kg 206,- € / t 5,15 € 6,18 €
  Technické listy:TL - Betón KLASIK (pdf, 144 kB)
  Karty bezpečnostných údajov:KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)

  Predajné miestá