Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Betón stľpikový RAPID

Betón stľpikový RAPID

Označenie výrobku: 340

Rýchlo tvrdnúca cementová zmes pre svojpomocné betonárske práce doma a na záhradke v rámci rekonštrukcií, stavebných úprav a kotvenia jednoduchých konštrukcií (plotové stĺpiky, sušiaky, lampy, dopravné značky apod.). Jednoducho spracovateľný materiál s extrémne rýchlym počiatočným nárastom pevnosti. Minimálna doba fixácie kotvenej konštrukcie. Jednoduchá práce bez nutnosti miešania.

Trieda pevnosti:C 25/30
Zrnitosť (mm):4,0
Spotreba cca:100 kg/m2 (při hr. 50 mm)
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:NE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 295,- € / t 7,38 € 8,86 €
Technické listy:TL - Betón stĺpikový RAPID (pdf, 154 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)

Poznámka: Dodáva sa na objednávku.