Cemix, s.r.o.

  Produkty značky Cemix

  Betóny, potery

  Materiály pre podlahy v rámci občianskej výstavby, administratívnych budov i priemyselných objektov. Osobitnú skupinu materiálov tvoria betónovej zmesi či torkrety pre spevňovanie tunelov a banských šácht.

  Sanácia a reprofilácia betónových konštrukcií

  Malty pre reprofilácie a opravy konštrukcií, vyplňovanie výtlkov a pod.

  Betóny

  Suché zmesi pre rôzne druhy drobnej betonáže.

  Cementové potery

  Materiály pre vytváranie podlahových poterov pod podlahové krytiny a pre betonárske práce.

  Špeciálne potery

  Špeciálne potery pre opravy nerovností a výtlkov na vodorovných betónových podkladoch.