Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Betóny, potery

Materiály pre podlahy v rámci občianskej výstavby, administratívnych budov i priemyselných objektov. Osobitnú skupinu materiálov tvoria betónovej zmesi či torkrety pre spevňovanie tunelov a banských šácht.

Sanácia a reprofilácia betónových konštrukcií

Malty pre reprofilácie a opravy konštrukcií, vyplňovanie výtlkov a pod.

Betóny

Suché zmesi pre rôzne druhy drobnej betonáže.

Cementové potery

Materiály pre vytváranie podlahových poterov pod podlahové krytiny a pre betonárske práce.

Špeciálne potery

Špeciálne potery pre opravy nerovností a výtlkov na vodorovných betónových podkladoch.