Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Ďalšie služby (dopravná a servisná činnosť a i.)

Ďalšie služby (dopravná a servisná činnosť a i.)

Služby v súvislosti s predajom zboží.

Varianta Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
Dovoz a odvoz strojového zariadeniaSazba 1,- € / km 0,- €  
Servisná činnosť technikaSazba 40,- € / hod. 0,- €  
Dopravná činnosť technikaSazba 1,- € / km 0,- €  
Prestoj servisného technikaSazba 15,- € / 1/4 hod. 0,- €  
Poradenská činnosť (zaškolenie)Sazba 10,- € / 1/4 hod. 0,- €  
Čistenie strojového zariadeniaSazba 50,- € / ks 0,- €  
Stojné cisterny, silostavača (po 30 min.)Sazba 14,- € / 1/4 hod. 0,- €  
Zbytočný výjazd silostavačaSazba 3,50 € / km 0,- €  
Pristavenie silaSazba 150,- € / ks 0,- €  
Prejazdy **)Sazba 3,50 € / km 0,- €  
Prenájom sila (viď bod 8.4 VODP)Sazba 7,- € / deň 0,- €  
Poplatok za prepravu sila (viď bod 8.5 VODP)Sazba 20,- € / T 0,- €  
Poplatok za manipuláciu so silom (viď bod 8.5 VODP)Sazba 10,- € / 1/4 hod. 0,- €  
Prestoj pri vykládke, nakládke bal. tovaru (po 30 min.)Sazba 10,- € / 1/4 hod. 0,- €  
Vykládka hydraulickou rukouSazba 5,- € / paleta 0,- €  
Zvoz paliet *)Sazba 3,- € / km 0,- €  
Príplatok za dvoj a viac vykládku (pri zachádzke nad 10 km)Sazba 10,- € / vykládka 0,- €  
Preprava: tonáž do 1,5 t *)Sazba 1,20 € / km 0,- €  
Preprava: tonáž do 3,5 t *)Sazba 1,50 € / km 0,- €  
Preprava: tonáž do 6 t *)Sazba 2,- € / km 0,- €  
Preprava: tonáž do 9 t *)Sazba 3,- € / km 0,- €  
Preprava: tonáž do 12 t *)Sazba 3,- € / km 0,- €  

Poznámka: Poznámka:
*) sadzba za km bude vyúčtovaná na základe skutočne vyfakturovaných nákladov od prepravcu
**) v prípade, že nie je možné realizovať objednané doplnenie sila, alebo odvoz (z dôvodu nepripravenosti stavby, neprístupnosti sila, plného sila apod.), účtujeme prejazd cisterny (silostavača) za každý naviac ubehnutý km.

Obchodný tím