Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Murovacia malta pre tenkú škáru na brúsené tehly

Murovacia malta pre tenkú škáru na brúsené tehly

Označenie výrobku: 061 j

Cementová tenkovrstvová malta pre murovanie stavebných konštrukcií z brúsených tehál typu THERM. Nanášanie pomocou maltového valca iba na rebrá tvarovky. Skladovateľnosť: 9 mesiacov od dátumu výroby.

Pevnosť v tlaku (MPa):10
Zrnitosť (mm):0,2
Výdatnosť (kg / dm3):1,30
Odporúčaná hr. (mm):2
Spotreba pri odporúčanej hrúbke cca:8 kg na m3 zdiva
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:NIE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 308,- € / T 7,70 € 9,24 €
Pracovné postupy:Murovanie z brúsených tehál (pdf, 407 kB)
Technické listy:TL- Murovacia malta pre tenkú škáru na brúsené tehly- 061j (pdf, 140 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ SMZ cementové (pdf, 506 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP - Murovacia malta pre tenkú škáru na brúsené tehly - 061j (pdf, 420 kB)
Budova výzkumného centra ZČU NTIS a CTPVV Plzeň

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku.