Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Murovacie a špeciálne malty

Materiály určené pre murovanie zo všetkých obvyklých stavebných materiálov, vrátane mált pre špeciálne účely, ako je lícovej murovanie, kladenie strešných tvaroviek, opravy, úpravy povrchu (pre aplikáciu omietok, lepidiel alebo podlahových hmôt).

Murovacie malty

Materiály pre klasické murovanie z bežných murovacích materiálov.

Malty pre tenkovrstvové murovanie

Malty na tenkovrstvové murovanie z presných murovacích materiálov (pórobetón, brúsené tehlové bloky a pod.).

Malty na licové murivo

Špeciálne malty

Malty pre špeciálne účely od murovanie a škárovanie lícového (pohľadového) muriva až po ukladanie strešných tvaroviek.