Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Penetrácia ST

Penetrácia ST

Na úpravu podkladov pred aplikáciou silikátových a silikónsilikátových pastovitých omietok a silikátových fasádnych farieb. Spoľahlivo spevňuje podklad, zabraňuje predčasnému vyschnutiu vrchnej omietky a zvyšuje jej súdržnosť s podkladom, súčasne zjednocuje krytie fasádnych farieb. Vo farebnom prevedení je odporúčaná pred aplikáciou ryhovaných omietkových štruktúr.

Spotreba (kg/m2):0,25
Balenie (kg):8 nebo 24
Prevedenie Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
biela 24 kg 3,10 € / kg 74,40 € 89,28 €
biela 24 kg 3,30 € / kg 26,40 € 31,68 €
farebná 8 kg 3,30 € / kg 79,20 € 95,04 €
farebná 8 kg 3,50 € / kg 28,- € 33,60 €
Technické listy:TL - Penetrácia silikát (pdf, 138 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Penetrácia silikát (pdf, 432 kB)
Vyhlásenia o parametroch:Nestanovený výrobok - penetracia (pdf, 139 kB)
Kaštiel RozsešBD Pekařská Olomouc