Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Penetrácia základná (koncentrát)

Penetrácia základná (koncentrát)

Spoľahlivé spevnenie a uzavretie povrchu (zníženie nasiakavosti) podkladových stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Penetrácia podkladov pred lepením izolantov (EPS, XPS, MW) v kontaktných zatepľovacích systémoch. Príprava podkladov (pôvodné omietky, neomietnuté murivo, ľahké a porézne betóny) pred aplikáciou stierkových a omietkových hmôt. Výrazne zvyšuje priľnavosť k podkladu. DODÁVA SA AKO KONCENTRÁT - riedi sa 1: 3.

Spotreba (kg/m2):0,04-0,08
Balenie (kg):5 nebo 10
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
10 kg 4,70 € / kg 23,50 € 28,20 €
5 kg 4,65 € / kg 46,50 € 55,80 €
Technické listy:TL - Penetrácia základná (koncentrát) (pdf, 164 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Penetrácia základná (koncentrát) (pdf, 368 kB)
Vyhlásenia o parametroch:Nestanovený výrobok - penetracia (pdf, 139 kB)

Poznámka: Spotreba je závislá podľa druhu a nasiakavosti podkladu.