Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Vápenný hydrát, biele vápno CL 90-S

Vápenný hydrát, biele vápno CL 90-S

Biele vápno CL 90-S. Spojivo na výrobu omietkových a maltových zmesí, príp. ako chemický výrobok používaný na úpravu vody a neutralizáciu kyslých látok.

Hmotnosť (kg):20
Paleta (kg):800
Voľne ložená:NE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
20 kg 228,- € / T 4,56 € 5,47 €
Technické listy:TL - Vápenný hydrát (pdf, 199 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Vápenný hydrát (pdf, 335 kB)