Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Vápenný pamiatkársky štuk hrubý
Vápenný pamiatkársky štuk hrubý

Vápenný pamiatkársky štuk hrubý

Označenie výrobku: 134 h

Čisto vápenná strojová jadrová omietka na omietanie predovšetkým historických stavieb. Obsahuje vápno a pucolánové spojivo, neobsahuje cement. Vhodná na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov. Povrch možno upraviť hladidlom bez dodatočnej povrchovej úpravy štukovou omietkou (potrebné počítať s hrubším povrchom).

Zrnitosť (mm):1,2
Odporúčaná hr. (mm):4
Spotreba pri odporúčanej hr. vrstvy cca (kg / m2):5,2
Výdatnosť pri odporúčanej hr. vrstvy cca (m2 / balenie):5,8
Balenie (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:NIE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 460,- € / T 11,50 € 13,80 €
Technické listy:TL - Vápenný pamiatkarsky štuk (pdf, 177 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Vápenný pamiatkarsky štuk (pdf, 275 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP - Vápenný pamiatkarsky štuk (pdf, 89 kB)

Poznámka: Možno dodať aj v neucelených paletách.