Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Zimná prísada COOL

Zimná prísada COOL

Označenie výrobku: COOL

Na zimnú úpravu akrylátových a silikónových pastovitých omietok Cemix.
Zrýchlenie procesu schnutia a tvrdnutia pastovitých omietok a vytváranie finálnych povrchových úprav stavebných konštrukcií vo vonkajšom prostredí pri teplotách +1°C až +15°C.
COOL technológia urýchľuje proces schnutia omietky, vytvrdnutie prebieha aj za nižších teplôt (už od +1°C) a zvýšenej vlhkosti vzduchu (až 90%). Už čerstvo aplikovaná omietka odoláva krátkodobému pôsobeniu mrazu (cez noc do -5°C) a miernemu dažďu (nie bočným prívalovým zrážkam). Pomer miešania prísady s pastovitou omietkou 1 : 1 (270 g : 25 kg). Prísada zachováva stálosť farieb a ostatných vlastností omietok.

Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
270 g 0,- € / g 8,40 € 10,08 €
Technické listy:TL - Zimná prísada COOL (pdf, 151 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Zimná prísada COOL (pdf, 365 kB)
Areál Letov

Poznámka: Spotřeba: 1 balenie do 1 vedra pastovitej omietky

Materiál sa dodáva na objednávku.