Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Zušlechťující disperze

Zušlechťující disperze

Vodná polymerní disperze pro přípravu adhezních můstků (např. pro provádění sdružených potěrů na hladkých podkladech) a pro zušlechtění potěrových a maltových směsí. U čerstvých směsí snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje retenci vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost, omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.

Objem balenia (l):5 nebo 10
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
10 l 6,43 € / l 64,30 € 77,16 €
5 l 7,03 € / l 35,15 € 42,18 €

Poznámka: Spotreba je závislá na spôsobu použitia, druhu a nasiakavosti podkladu.

Materiál sa dodáva na objednávku.