Cemix, s.r.o.

Referenčné stavby

Firemné sídlo Kolín

Sídlo firmy KWEKU s.r.o.

Adresa:Kolín
Realizátor:KWEKU s.r.o.
Poznámka:Zateplelnie nebytového objektu, ktorý slúži ako sídlo firmy a kancelárie.
Použité produkty:Lepidlo ŠPECIÁL (115)
Silikónová omietka
Penetrácia ASN