Cemix, s.r.o.

  Referenčné stavby

  Firemné sídlo Kolín

  Sídlo firmy KWEKU s.r.o.

  Adresa:Kolín
  Realizátor:KWEKU s.r.o.
  Poznámka:Zateplelnie nebytového objektu, ktorý slúži ako sídlo firmy a kancelárie.
  Použité produkty:Lepidlo ŠPECIÁL (115)
  Silikónová omietka
  Penetrácia ASN