Cemix, s.r.o.

Referenčné stavby

Základná škola Veselá

ZŠ Veselá

Adresa:Školní 70, Veselá
Realizátor:C+C Cimbál
Poznámka:Objekt materskej školy byl do provozu uvedený 1. 5. 1940. Tento historický objekt prešiel zásadnou rekonštrukciou v roku 1996, kdy sa do objektu prestehovala aj materská škola. V priebehu rekonštrukcie v roku 2016 byla budova zateplená a získala novú fasádu.
Použité produkty:2210 - LEPIACA STIERKA ŠTANDARD
2230 - LEPIACA STIERKA TOP
2800 - SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER
4811 - VÁPENNÝ NÁTER
2231 - LEPIACA STIERKA TOP + VLÁKNA