Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
BISNODE - Monitoring platobnej morálky slovenských a českých firiem
ZPZ - Združenie pre zatepľovanie budov
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Systémy

Cemix therm system

Úspora energie je stále opakovaná a aktuálna téma, ktorá sa týka každého užívateľa bytu či rodinného domu. Neustály tlak výrobcov energie na zvyšovanie cien vedie každého k zamysleniu, kde je možné ušetriť a neplytvať zbytočne finančnými prostriedkami. Jednou z ciest je zamedzenie úniku tepla. Riešenie, ktoré ponúka Cemix spĺňa všetky požiadavky na moderný systém zateplenia obvodového plášťa budov. Ponúkame kontaktné zatepľovacie systémy THERM P PLUS s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu alebo THERM M PLUS s minerálnou vlnou.

Cemix ceramic system

Pod pojem Cemix ceramic system možno zahrnúť všetky systémové riešenia detailov zvislých aj vodorovných stavebných konštrukcií, ktorých povrchovú úpravu tvorí keramický obklad. Patria sem pracovné postupy pre prípravu podkladu a obkladanie kúpeľní, kuchýň a bytových jadier, systémy pre balkóny a lodžie vrátane ich sanácií a pod.

Cemix floor system

Podlahové systémy Cemix ponúkajú niekoľko variantov riešenia roznášacích a ukončovacích vrstiev horizontálnych nosných konštrukcií pomocou cementových poterov, samonivelizačných poterov na báze síranu vápenatého a širokej škály samonivelizačných stierok.

Cementové a samonivelizačné potery slúžia ako podkladové a vyrovnávacie vrstvy pred pokládkou finálnych podlahových krytín.

Sortimentová rada samonivelizačných stierok ponúka materiály pre jemné vyrovnanie podkladov pod podlahové krytiny, ale tiež materiály použiteľné bez úpravy, ako finálne povrchové vrstvy.

Všetky výrobky pre podlahové systémy podliehajú trvalej výrobnej kontrole a sú kvalitatívne deklarované podľa STN EN 13813.

Cemix supertherm system

Tepelno-izolačné omietky patria medzi moderné stavebné hmoty, ktoré sa používajú predovšetkým na aplikácie vo vonkajšom prostredí. Je ich však možné použiť tiež v interiéroch, medzi vykurovanými a nevykurovanými miestnosťami - na steny z ich chladnejšej strany.
Cemix vyrába dva typy tepelno-izolačných omietok, a to Supertherm TO a Supertherm TO extra. Tieto omietky tvoria medzistupeň medzi bežnými ľahčenými omietkami a zatepľovacím systémom. Svojimi tepelno-izolačnými vlastnosťami výrazne znižujú prestup tepla stenami a tak znižujú energetickú náročnosť na vykurovanie objektov. Celý omietkový zatepľovací systém má veľmi priaznivú difúziu vodných pár, a tak umožňuje "dýchanie stien".
Omietky Cemix Supertherm sú vhodné na všetky druhy murovacích materiálov a je možné ich využiť všade tam, kde je požiadavka na väčšiu odolnosť voči objemovým zmenám vplyvom teploty, kde by pri bežnej omietke dochádzalo k tvorbe trhlín.

Cemix san system

Cemix ponúka dva osvedčené typy sanačných systémov.
Klasické Sanačné omietkové systémy sú využívané ako súčasť komplexného spôsobu sanácie vlhkého muriva a omietok poškodených účinkami vlhkosti, solí aj znečisťovania atmosféry. Tieto systémy sú tvorené skladbou sanačných omietok, ktoré napomáhajú rýchlejšiemu vysušovaniu vlhkého muriva, pričom celkový vzhľad omietnutých plôch pôsobí suchým dojmom.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém je vhodný na všetky stupne vlhkého a zasoleného muriva, preverený už 30 ročnou praxou s počtom referencií. Základným prvkom celého systému je omietková zmes SUPERSAN.
Princíp funkcie systému je založený na špeciálnom rozložení pórov, ktoré sú prepojené jemným kapilárnym systémom. Táto kombinácia podstatne znásobuje povrch muriva, a tým sa z vlhkého muriva odparuje vlhkosť enormnou rýchlosťou, pričom omietka samotná zostáva suchá a bez soľných výkvetov.

Cemix wall system

Murovacie malty Cemix vychádzajú ako zo skúseností s používaním tradičných murovacích materiálov (bežných pálených tehál), tak aj z najnovších poznatkov získaných spoluprácou s výrobcami moderných murovacích materiálov, ako sú pórobetónové bloky, tepelno-izolačné či brúsené bloky typu THERM, vápennopieskové bloky a ďalšie. Vďaka vlastnému vývoju a skúsenostiam v spojení s modernou priemyselnou výrobou murovacích mált, sú dané pevné základy pre ich kvalitnú výrobu.

Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom úpravy vonkajších aj vnútorných povrchov stavieb. V závislosti od ich hrúbky, zloženia a skladbe jednotlivých vrstiev plnia fyzikálnu a estetickú úlohu, zabezpečujú trvanlivosť muriva a chránia stavbu pred nepriaznivými vplyvmi. Stavba po aplikácii omietok pôsobí dojmom upravenosti, dokončenosti. Omietky Cemix zodpovedajú STN EN 998-1 a spĺňajú všetky nároky na ne kladené.