Úvodná stránkaVyhľadávanieMapa webuTlačČeskySlovenskyDeutsch
Cemix, s.r.o.
Nový vzorkovník fasád
BISNODE - Monitoring platobnej morálky slovenských a českých firiem
veľkosť textu: menšiaveľkosť textu: strednáveľkosť textu: väčšia

Cemix floor system

cemix_system_web

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

 

Podlahové systémy Cemix ponúkajú niekoľko variantov  riešenia roznášacích a ukončovacích vrstiev horizontálnych nosných konštrukcií pomocou cementových poterov, samonivelizačných poterov na báze síranu vápenatého a širokej škály samonivelizačných stierok.

Cementové a samonivelizačné potery slúžia ako podkladové a vyrovnávacie vrstvy pred pokládkou finálnych podlahových krytín.

Sortimentová skupina samonivelizačných stierok ponúka materiály na jemné vyrovnanie podkladov pod podlahové krytiny, ale tiež materiály použiteľné bez úpravy, ako finálne povrchové vrstvy.

Všetky výrobky pre podlahové systémy podliehajú trvalej výrobnej kontrole  a sú kvalitatívne deklarované podľa STN EN 13813.

 

Podrobnosti k podlahovým systémom Cemix nájdete vo formáte PDF v dokumente: Podlahové systémy

 

 

Cementové potery a ich použitie

 

Výrobky Cementový poter 20 a Cementový poter 25 (označenie Cemix 010 a 020) sú deklarované na použitie v interiéroch pod podlahové krytiny. Cementový poter 30 (označenie Cemix 030) s deklarovanou hodnotou odolnosti (tr. AR6) je určený tiež ako podkladová a finálna vrstva pre vonkajšie aplikácie.

 

Parametre cementových poterov

Výrobok

Označenie

Zrnitosť

(mm)

Aplikačná hrúbka

(mm)

Pevnosť
v tlaku

(MPa)

Pevnosť v ťahu za ohybu

(MPa)


 Cementový poter 20

010 j

4

 10-50

min. 20 

   min. 4

 Cementový poter 25 jemný

020 j

 0,7

 3-10

 min. 25

  min. 5

 Cementový poter 30

030

 4

 10-50

 min. 30

  min. 6

 Cementový poter 30 hrubý

030 h

 8

 30-100

 

 

 

Samonivelizačné potery na báze síranu vápenatého

 

Samonivelizačné potery na báze síranu vápenatého predstavujú mimoriadne efektívny spôsob riešenia podkladových a vyrovnávacích vrstiev podlahových konštrukcií interiérov v občianskej a bytovej výstavbe. V porovnaní s klasickými cementovými potermi prinášajú výraznú časovú úsporu a zníženie pracnosti pokládky. Súčasne sa výsledné poterové vrstvy vyznačujú dokonalou rovinnosťou a vysokou homogenitou, bez nárokov na mechanické zhutňovanie a hladenie.

Parametre samonivelizačných poterov

Parametre samonivelizačných poterov

 Výrobok

Označenie 

Zrnitosť

(mm) 

Aplikačná hrúbka

(mm)

Pevnosť
v ťahu

 (MPa)

Pevnosť v tlaku
za ohybu

 (MPa)


 Samonivelizačný anhydritový poter 25 jemný

 090 j

 2

 15-75

  min. 25

min. 6,0

 Samonivelizačný anhydritový poter 25

 090

 4

 25-75

 Samonivelizačný anhydritový poter 30 jemný

 100 j

 2

 15-75

  min. 30

min. 7,0

 

 

Samonivelizačné stierky

 

Samonivelizačné stierky predstavujú širokú paletu výrobkov s rôznymi aplikačnými a funkčnými vlastnosťami, pre ktoré sú spoločnými znakmi vysoká rýchlosť pokládky (až 2500 m2 za zmenu, vysoká rovinnosť, objemová stabilita a skorá zaťažiteľnosť. Podľa potreby možno voliť medzi materiálmi iba  vyrovnávacími, tvoriacimi podklad pre podlahové krytiny, ale tiež materiálmi opravnými, umožňujúcimi sanácie poškodených podkladov, s možnosťou ich použitia ako finálnych podlahových vrstiev. Stierky nie sú určené na aplikáciu v exteriéri a v trvalo vlhkom prostredí.

 

Prehľad použiteľnosti samonivelizačných stierok

 sipka_modra  použití bez výhrad

 LP

Lehké provozy - sklady, dílny, výrobní objekty s provozem ručních vozíků s pneu, plasotvými či pryžovými koly 

 SZP

Středně zatížené provozy - sklady, garáže, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t

 TP

Těžké provozy - dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t 

 S

Užití stěrky v távislosti na statickém posouzení 

 

 Název výrobku a označení

 

Samo-

nivelační

stěrka 20

Samo-

nivelační

stěrka 30

Samon.

polymer-

cementová

stěrka 20

Samon.

polymer-

cementová

stěrka 30

Samon.

polymer-

cementová

stěrka 40

Samon.

sádrová

stěrka 25

 

 060

 050

 220

 230

240

200


Vhodné pro podlahové kytiny      
dlažba

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

plovoucí laminátové a dřevěné podlahy

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

parkety

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

PVC, koberce

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

povlaky a nátěry (epoxidy, polyuretany, atd.)  

sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 
bez podlahového krytu    

 LP

 SZP

 TP

 
Přípustné podklady      
betom, lehký beton 

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

hlazený beton

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

anhydrit   

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

keramická a cihelná dlažba

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 
kámen   

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 
pěnobeton  

S

S

S

S

S

podlahové vytápění      

 sipka_modra

 sipka_modra

 
Místo použití      
byty, kanceláře 

 sipka_modra

  sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

hotely, školy, správní budovy

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

 sipka_modra

sklady, dílny v občanské výstavbě

 sipka_modra

 sipka_modra

LP

SZP

TP

 
skaldy, dílny v lehčích provozech  

 sipka_modra

LP

SZP

TP

 
garáže pro osobní automobily  

 sipka_modra

 

SZP

TP

 
výrobní objekty s lehčím provozem   

 sipka_modra

LP

SZP

TP

 
sklady, dílny s těžším provozem        

TP

 
garáže pro nákladní automobily        

TP

 
výrobní objekty s těžším provozem         

TP