Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Vápenný hydrát
Skôr
Vápenný hydrát

1010

Vápenný hydrát

Čisté a tradičné prírodné vápno CL 90-S

Spojivo pre prírodné nátery, výrobu omietok a mált. Pre úpravu vôd.

Prirodzene protiplesňové vlastnosti. Difúzne otvorené. Pre zdravé bývanie.
Biele hasené vápno s najvyšším obsahom oxidu vápenatého.
Neutralizuje odpadovú vodu a kyslé látky.

Hmotnosť (kg):20
Paleta (kg):800
Voľne ložená:NE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
20 kg 455,- € / t 9,10 € 10,92 €
Technické listy:TL - Vápenný hydrát (pdf, 199 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ - Vápenný hydrát (pdf, 335 kB)

Predajné miestá