Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Cemix 1010 Vápenný hydrát
Skôr
Vápenný hydrát

1010

Vápenný hydrát

Čisté a tradičné prírodné vápno CL 90-S

Spojivo pre prírodné nátery, výrobu omietok a mált. Pre úpravu vôd.

Prirodzene protiplesňové vlastnosti. Difúzne otvorené. Pre zdravé bývanie.
Biele hasené vápno s najvyšším obsahom oxidu vápenatého.
Neutralizuje odpadovú vodu a kyslé látky.

Hmotnosť (kg):20
Paleta (kg):800
Voľne ložená:NIE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
20 kg 582,- € / t 11,64 € 13,97 €
Technické listy:TL 1010 (pdf, 401 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 1010 (pdf, 345 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP 1010 (pdf, 203 kB)

Predajné miestá