Oblasť aplikácie

Netto hmotnosť

Objem balenia

1500 Spojovacie mostíky

Spojovacie (kontaktné) mostíky sa aplikujú za účelom vytvorenia pevného spoja. Používajú sa na vyrovnanie hladkých a/alebo málo savých podkladov, na dosiahnutie rovnomernej nasiakavosti povrchu a zlepšenie priľnavosti následných vrstiev k podkladu.