Oblasť aplikácie

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Hlavné spojivo

Layer thickness