Oblasť aplikácie

Netto hmotnosť

Objem balenia

4000 Penetrácia a kontaktné mostíky

Kontaktné mostíky slúžia na zaistenie pevného a trvanlivého spojenia medzi podkladom a nasledujúcimi vrstvami. Sú nevyhnutným prostriedkom na vytváranie kvalitných povrchov. Zlepšujú priľnavosť najmä na problematických podkladoch zo starých, hladkých alebo nenasiakavých materiálov.

Kontaktný mostík je vhodné použiť pred aplikáciou interiérových omietok, či už sadrových alebo vápenných. Zlepšuje ich priľnavosť a prispieva k hladkému a stabilnému povrchu.