Oblasť aplikácie

Primer properties

Materiál podkladu

5400 Penetrácie

Základom dlhodobo odolnej a bezchybnej podlahy je výber kvalitných materiálov pre jednotlivé vrstvy. Vďaka penetrácii Cemix sa zjednotí nasiakavosť podkladu, čím získame lepšiu priľnavosť pre nasledujúce vrstvy.