Oblasť aplikácie

9100 Lepidlá na chodníky

Čo použiť v krajinnom dizajne a záhradnej architektúre?

Pre spoľahlivé a vizuálne atraktívne vonkajšie dlažby, ktoré dlhodobo spĺňajú špecifické požiadavky, odporúčame našu lepiacu maltu. Pri príprave podkladu je nevyhnutné zvážiť aj cieľovú nosnosť konštrukcie tak, aby odolala váhe dlažobných kameňov aj ďalšej záťaži, ako sú chodci alebo vozidlá.

Správnou voľbou sú pri pokladaní a škárovaní prírodného kameňa malty a škárovacej hmoty, ktoré zaistia profesionálne a trvanlivé prepojenie s podkladom.

Pri použití mramoru, žuly, bridlice alebo travertínu platia individuálne požiadavky tak, aby bola zaistená dobrá adhézia a dostatočná pevnosť poréznych a nepravidelných povrchov prírodného kameňa.

Dôležité je použitie produktov s trasou, aby nedochádzalo k zmenám prirodzeného sfarbenia prírodného kameňa a zabránilo sa vzniku šedého zafarbenia alebo výkvetov vápenca.