Oblasť aplikácie

5900 Nátery, príslušenstvo

Pre úspešné a efektívne vykonanie práce a dosiahnutie kvalitného výsledku hrajú dôležitú úlohu doplnkové produkty.

Na akustickú a tepelnú izoláciu sa na nosný podklad aplikuje izolačná vrstva pred nanesením stierky. V opačnom prípade oddeľovacia fólia bráni stierke v priľnutí k podkladu.

Izolačné pásky na okrajoch slúžia ako dilatačná škára a zabraňujú kontaktu stierky so stenami počas jej rozpínania alebo zmršťovania. Uistite sa vždy, že všetky potrebné doplnky máte k dispozícii pred zahájením stavby, aby ste zaistili plynulý priebeh projektu.