Oblasť aplikácie

8100 Hydroizolačné hmoty

Profesionálne prevedená hydroizolácia kvalitnými hydroizolačnými materiálmi je základom pre dlhodobú ochranu konštrukcie budovy a jej údržbu. Na tento účel sa na povrchy stien a podláh nanáša hydroizolačná vrstva, ktorá zabraňuje prenikaniu vody, a až následne sa nalepia obklady a dlažba.

Flexibilné hydroizolačné stierky sa pružne prispôsobujú prípadným pohybom podkladu a znižujú tak vznik trhlín. Ešte lepšie vlastnosti majú pružné tesniace pásky, ktoré trhliny preklenú.

Disperzné polymércementové hydroizolačné stierky sú vhodné najmä na rozsiahlu hydroizoláciu, zatiaľ čo hydroizolačné pásky sa používajú predovšetkým na utesnenie prechodov a spojov.

Cemix ponúka kvalitné hydroizolačné materiály na zaistenie spoľahlivej a trvanlivej hydroizolácie na vlhkých plochách.