Oblasť aplikácie

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm²

Layer thickness

Vlastnosti produktu

1100 Betóny

Betón odoláva starnutiu, vode, mrazu a odmrazovacím soliam, a preto je vhodný na výrobu betónových alebo železobetónových konštrukcií, pre mnoho aplikácií v stavebníctve, záhradníctve a krajinárstve.

Na estetické a dekoratívne aplikácie, ktoré zdôrazňujú prirodzenú krásu betónu, odporúčame hladký a svetlý pohľadový betón.

Striekaný betón je ekonomickým riešením pre stabilizáciu svahov, modernú výstavbu tunelov a ťažbu.