Oblasť aplikácie

2400 Príslušenstvo

Pre správnu realizáciu a fungovanie vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) sú potrebné rôzne doplnky, ktoré slúžia na zabezpečenie efektivity a trvanlivosti celého systému. Výstužné tkaniny zo sklených vlákien sa pripevňujú na izolačné dosky pomocou lepiacej stierky. Ich použitím sa zvyšuje odolnosť a pevnosť fasády a ochrana pred praskaním v dôsledku teplotnej rozťažnosti. Hmoždinky slúžia na ďalšie trvalé ukotvenie izolačných dosiek. Profilové lišty a koncové profily, ktoré sa inštalujú na rohy a hrany fasády, okolo okien a dverí, zaistia čistý a presný vzhľad spojov a hrán a chránia pred mechanickým namáhaním na exponovaných miestach.