Oblasť aplikácie

Netto hmotnosť

Objem balenia

1900 Hydroizolačné hmoty

Správna hydroizolácia budovy účinne zabráni prenikaniu vody do vodorovných aj zvislých stavebných prvkov v styku s povrchom zeme, bez ohľadu na prítomnosť tlakovej vody či pôdnu vlhkosť.

Medzi produktmi Cemix nájdete vhodnú bariéru proti vlhkosti pre novostavby aj renovácie.