Oblasť aplikácie

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm²

Layer thickness

Vlastnosti produktu

4400 Vyrovnávacie stierky, štuky

Interiérové vyrovnávacie stierky slúžia na vyrovnanie nerovností. Sú jednoduchým a účinným riešením na vytváranie hladkých, rovných a stabilných povrchov na lepenie obkladov a ďalšie úpravy. Cemix ponúka obzvlášť rýchloschnúce vyrovnávacie stierky, ktoré šetria čas a umožňujú rýchle dokončenie povrchu.