Hlavné spojivo

2200 Fasádne stierky a lepidlá

Lepiace stierky sú skvelým spôsobom na armovanie a lepenie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS). Sú vhodné na všetky minerálne podklady ako sú tehly, vápennopieskové bloky, betón alebo pórobetón. Vďaka svojej vysokej adhéznej sile je možné s nimi lepiť izolačné dosky s vyššou hmotnosťou. Na inštaláciu bez hmoždiniek alebo pre zatepľovacie systémy vystavené silnému vetru ponúka Cemix obzvlášť výkonné produkty. Lepiace stierky sú difúzne otvorené a priedušné, a teda priepustné pre vodnú paru. To znamená, že murivo zostáva suché a bez plesní. Do stierky sa vkladá armovacia tkanina, rovnako tak sa s ňou vyrovnáva podklad. To vyhladzuje nerovnosti v murive alebo izolačných doskách a tesní trhliny a škáry.