Oblasť aplikácie

Hlavné spojivo

Vlastnosti produktu

Typ stavby

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

Masonry brick type

Materiál podkladu

Štruktúra povrchu

2700 Finálne fasádne omietky

Kvalitné omietky sú pre dlhodobú ochranu vašej budovy nevyhnutné. Vysoká pevnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom zaisťujú, že fasáda bude vyzerať skvele po mnoho rokov. Neporušené povrchy bez prasklín a trhlín chránia štruktúru pred prenikaním vlhkosti. Dôležitá je aj difúzna priepustnosť omietky, ktorá umožňuje prepúšťanie vlhkosti zvnútra budovy. To bráni hromadeniu vlhkosti v murive a minimalizuje dlhodobé škody.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov je vhodné používať vysoko kvalitné výrobky a nechať aplikáciu vykonať skúsenými profesionálmi. Cemix vám rád poskytne všetky informácie a poradí vám, ako dosiahnuť optimálny výsledok.