Impressum

Cemix s.r.o.
Veľké Leváre č. 1304 908 73 Veľké Leváre Slovenská republika

IČO: 36398527 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I. odd. s.r.o vložka číslo 103787/B

Tel.: +421 34 774 80 03 E-mail: cemix(zavináč)cemix.sk Web: www.cemix.sk

© Copyright
Texty, ilustrácie, grafika, zvuky, animácie a videá, rovnako ako ich usporiadanie na internetových stránkach Cemix s.r.o. , Sú predmetom autorských práv a ostatných ochranných zákonov. Obsah týchto stránok nesmie byť skopírovaný, distribuovaný, upravovaný alebo sprístupnený tretím stranám na komerčné použitie. Niektoré z ilustrácií na týchto stránkach môžu byť predmetom autorského práva tretích osôb.

Ochranné známky
Pokiaľ nie je inak uvedené, všetky ochranné známky na internetových stránkach sú chránené vlastníckymi právami. Toto sa vzťahuje na značky, štítky, firemné logá a emblémy. Názov Cemix je chránený medzinárodnými ochrannými známkami.