Oblasť aplikácie

9300 Betóny

Rýchla betónová zmes je dobrou alternatívou pre menšie práce, ktoré potrebujeme mať ľahko a rýchlo vyriešené. Môže ísť napríklad o bodové základy pre poštové schránky alebo vonkajšie sušiaky na bielizeň.

Drenážny betón má pórovitú štruktúru, ktorá spôsobuje, že je betón priepustný pre vodu. Pokiaľ je takto voda vedená betónom, môže preniknúť do pôdy pod ním. Ide o rýchle a prirodzené odvodnenie povrchu, ktoré môže byť žiaduce pri záhradnej architektúre alebo na parkoviskách. Drenážny betón tak prispieva k prirodzenému odvádzaniu spodných vôd.