Oblasť aplikácie

Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm²

Hlavné spojivo

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²

5200 Potery

Podlaha zostane dlhodobo krásna iba vtedy, ak je kvalitný aj podklad. Tu vstupujú do hry potery, ktoré vytvárajú rovný a nosný základ na pokládku podlahových krytín, ako sú dlaždice, parkety alebo laminát. Cemix ponúka mnoho druhov poterov, z ktorých každý má svoje špecifické výhody a je vhodný pre určité aplikácie: cementový, anhydritový, rýchly, vhodný na podlahové vykurovanie a ďalšie.

Podľa spôsobu pokládky sa rozlišujú potery spriahnuté a plávajúce, ktoré sú pokladané na izolačnú alebo separačnú vrstvu, kde oddelenie od podkladu znižuje prenos zvuku a zlepšuje tepelnú izoláciu, priemyselné stierky a ďalšie typy.

V prípade podlahového vykurovania má tepelná vodivosť veľký význam, pretože iba tak je možné zaistiť pohodlnú a efektívnu distribúciu tepla v miestnosti. Pre priemyselné a komerčné budovy ponúka Cemix špeciálne potery, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na nosnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Ako vidíte, voľba poteru závisí od mnohých rôznych faktorov, preto je starostlivý výber podľa špecifických technických požiadaviek stavebného projektu veľmi dôležitý.